ชื่อบริษัท บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) JWD InfoLogistics Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000306
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ทุนจดทะเบียน 510,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 500,999,971.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,019,999,943 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
ที่ตั้งบริษัท ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 36 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-710-4008 แฟ็กซ์. 02-710-4024

คลังสินค้าสามวา
เลขที่ 222 หมู่ 17 ถ.สามวา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: 02-918-6546 แฟ็กซ์. 02-918-6093

แหลมฉบังคอมเพล็กซ์
เลขที่ 122 หมู่ 2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 033-674-200 แฟ็กซ์. 038-492-493

คลังสินค้าอันตราย
ท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 038-404-700 แฟ็กซ์. 038-404-782

เว็บไซต์ www.jwd-group.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-710-4000 ต่อ 2296
ir@jwd-logistics.com