วันที่ กิจกรรม สถานที่
3 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 E-AGM จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร JWD Store it! Siam Building
เลขที่ 188/72 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
12 มีนาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม สถานที่
13 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 สิงหาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 พฤษภาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ
ห้องประชุม Function Eleven ชั้น 11
26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม สถานที่
15 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 5 สยามพารากอน
16 สิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 พฤษภาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โรงแรม สยาม แอท สยาม กรุงเทพฯ ห้องประชุมฟังก์ชั่น AB ชั้น 6
5 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6
วันที่ กิจกรรม สถานที่
16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
3 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม สถานที่
17 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 พฤษภาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
4 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม สถานที่
12 พฤศจิกายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11