ข่าว

JWD ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 59

Back27 เมษายน 2559

นายมังกร ธนสารศิลป์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจิตชัย นิมิตรปัญญา (ที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดผลการดำเนินงานเดือนกันยายน-ธันวาคมปี 2558 เป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 420 ล้านหุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 210 ล้านบาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 กำหนดโอนหุ้นปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้