ข่าว

JWD เนื้อหอม กองทุนต่างชาติเข้าลงทุนซื้อหุ้นบิ๊กล็อตกว่า 41 ล้านหุ้น มั่นใจพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง-เตรียมขึ้น XD หุ้นปันผลอัตรา 10 หุ้นต่อ 7 หุ้นปันผล

Back28 เมษายน 2559

หุ้น JWD เนื้อหอม กองทุนต่างชาติระดับโลก อาทิ Templeton Fund และกองทุนในประเทศเข้าซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจากผู้ถือหุ้นใหญ่รวม 41.066 ล้านหุ้น สะท้อนถึงความมั่นใจในพื้นฐานธุรกิจของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง ชี้ช่วยส่งผลดีต่อราคาหุ้นมีความผันผวนน้อย ด้านผู้ถือหุ้น JWD เห็นชอบจ่ายปันผลงวดผลการดำเนินงานเดือน ก.ย.-ธ.ค.58 เป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตรา 10 หุ้นสามัญต่อ 7 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 210 ล้านบาท หลังผลการดำเนินงานปี 58 เติบโตก้าวกระโดด ทำกำไรสุทธิ 333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132% เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 พ.ค. และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 11 พ.ค. ก่อนโอนหุ้นปันผล 23 พ.ค.นี้

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคพื้นดินอย่างครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากกองทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในหุ้น JWD เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ซึ่งล่าสุด พบว่ากองทุนดังกล่าวได้เข้าซื้อหุ้นแบบบิ๊กล็อตจากนางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา จำนวน 28.066 ล้านหุ้น และนางอัจฉรา นิมิตรปัญญา จำนวน 13 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ JWD รวมทั้งสิ้น 41.066 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวม 6.84% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ทั้งนี้ กองทุนต่างชาติที่เข้าซื้อหุ้น JWD แบบบิ๊กล็อตในครั้งนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง อันเกิดจากขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจที่ดี ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเติบโตได้อย่างโดดเด่น จากการเดินหน้าขยายธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายก้าวสู่ผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดินแบบครบวงจรในอาเซียนต่อไปในอนาคต

“ช่วงที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้โรดโชว์เพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แสดงความสนใจเข้าลงทุนในหุ้น JWD ซึ่งการที่มีนักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนเข้ามาถือหุ้น ยังส่งผลให้ราคาหุ้นไม่มีความผันผวนจนเกินไป” ดร.เอกพงษ์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้เห็นชอบการจ่ายปันผลงวดผลการดำเนินงานเดือนกันยายน-ธันวาคม 2558 เป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตรา 10 หุ้นสามัญ ต่อ 7 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 210 ล้านบาท หวังเพิ่มสภาพคล่อง โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 4 พฤษภาคม และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดในวันที่ 10 พฤษภาคม และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ก่อนโอนหุ้นปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

เนื่องจาก ผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จสามารถสร้างการเติบได้อย่างก้าวกระโดด โดยทำกำไรสุทธิ 333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มีรายได้รวม 2,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.1% ซึ่งเกิดจากรายได้ในธุรกิจต่างๆ มีอัตราเติบโตที่ดี เช่น ธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้าอันตรายมีอัตราเติบโต 9.8% ธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งเติบโต 33.8% ธุรกิจรับจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจรเติบโต 13.1% ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศและข้ามแดนเติบโต 24.9% ขณะเดียวกัน ยังประสบความสำเร็จด้านบริหารจัดการด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ JWD ในธุรกิจได้ดีขึ้น