ข่าว

JWD แจงยังไม่ได้ทำข้อตกลงซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนกับ NCL

Back21 ตุลาคม 2559

จากที่ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ว่า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ให้แก่ JWD คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% (ประมาณ 84 ล้านหุ้นจากทั้งหมด 420 ล้านหุ้น) พร้อมทั้งระบุว่าการเข้าถือหุ้นของ JWD จะเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้านั้น

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคพื้นดินอย่างครบวงจร กล่าวชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า บริษัทฯ ได้ทำหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวการขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของ บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และยังไม่ได้เข้าทำข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวกับ NCL แต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือแถลงข่าวใดๆ เกี่ยวกับการซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยหากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป พร้อมทั้งจะต้องรายงานและนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายการดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต