ข่าว

ผู้ถือหุ้น JWD อนุมัติจ่ายเงินปันผล

Back27 เมษายน 2560

นายมังกร ธนสารศิลป์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจิตชัย นิมิตรปัญญา (ที่ 4 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคมนี้