ข่าว

JWD ลงนามเอ็มโอยูขายสินทรัพย์เข้า REITs เตรียมระดมทุนขยายธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในอาเซียน

Back13 กรกฎาคม 2560

JWD ผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดินอย่างครบวงจร เดินหน้าเตรียมขายสินทรัพย์เข้า REITs หลังบอร์ดบริษัทฯ รับทราบการเข้าลงนามเอ็มโอยูในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ที่เตรียมเข้าลงทุนในคลังสินค้าและคลังสินค้าห้องเย็นพร้อมที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 3 โครงการ ด้านผู้บริหารตั้งเป้าระดมทุนขยายธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ผลักดันการเติบโตต่อเนื่อง

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดินอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ มีแผนนำสินทรัพย์ขายให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REITs) นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) ได้รับทราบการดำเนินการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ระหว่าง JWD กับ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (AIM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการจัดตั้ง REITs เพื่อเตรียมเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังสินค้าห้องเย็นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็น และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าของบริษัทย่อยของ JWD ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของทรัสต์ที่จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ประเภทคลังสินค้าห้องเย็นเป็นกองแรก

ทั้งนี้ สำหรับสินทรัพย์ของ JWD และบริษัทย่อย ที่ REITs จะเข้าลงทุนนั้น ประกอบด้วย ที่ดินและคลังสินค้าห้องเย็นและคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บเอกสารรวม 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและคลังสินค้าห้องเย็น (อาคารหมายเลขที่ 6 และ 7) โดยมีบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JWD เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 2.โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค ตั้งอยู่บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและสำนักงานและกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำความเย็น จำนวน 1 หลัง โดยมีบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JWD เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณโครงการ และบริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JWD เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และ 3.โครงการดาต้าเซฟ บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังสินค้าและสำนักงาน จำนวน 1 หลัง โดยมีบริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

“ปัจจุบันเราอยู่ระหว่างร่วมกับ AIM ศึกษารูปแบบและแผนลงทุนเพื่อเตรียมจัดตั้ง REITs ซึ่งจะส่งผลให้ JWD มีฐานะและศักยภาพด้านการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น โดยคลังสินค้าทั้ง 3 โครงการที่บริษัทฯ เลือกมายังอยู่สภาพดีและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และหลังจากที่การจัดตั้ง REITs แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ขยายการลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน เพื่อผลักดันธุรกิจเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้” นายชวนินทร์ กล่าว