ข่าว

สรุปผลประกอบการไตรมาส 1/2562 บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD

Back10 พฤษภาคม 2562

(ล้านบาท) ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2561 เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม 896.8 664.9 +34.9%
กำไรขั้นต้น 246.6 186.0 +32.6%
กำไรสุทธิ 89.2 41.7 +113.9%


จุดเด่นและปัจจัยการเติบโตไตรมาส 1/2562
*

  • กำไรสุทธิ มีอัตราเติบโตโดดเด่นกว่าเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าอัตราเติบโตของรายได้รวม
  • กลุ่มธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้า มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 10.5%
  • รายได้จากธุรกิจบริหารจัดการสินค้าอันตราย ห้องเย็น รับฝากและบริหารยานยนต์ กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า และกลุ่มธุรกิจอาหาร เติบโตโดดเด่นและสนับสนุนการเติบโตในไตรมาส 1/62

* เทียบกับไตรมาส 1/61

โอกาสการเติบโตช่วง 3 ไตรมาสที่เหลือของปีนี้

  • ตั้งแต่ไตรมาส 2/62 เตรียมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการเข้าถือหุ้น 23.66% ในบริษัท TRANSIMEX CORPORATION
  • คาดไตรมาส 3/62 เริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจ Project Cargo Logistics ที่ร่วมทุนกับ Bok Seng และเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมทุนกับ CJ Logistics โดย JWD ถือหุ้น 49% ผ่านบริษัทในเครือ
  • เดือนมิถุนายนนี้เตรียมเปิดให้บริการห้องเย็นระบบโรโบติกส์ ใช้ระบบโรบ็อททดแทนแรงงานได้ 50%