บอร์ด JWD ห่วงใยความปลอดภัยผู้ถือหุ้นเลื่อนจัดประชุม AGM พร้อมจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนในอัตราเดิมที่ 0.25 บาทต่อหุ้น

Back31 มีนาคม 2563

ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ล่าสุด ‘ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา’ ผู้บริหาร บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์หรือ JWD แจ้งข่าวบอร์ดบริษัทฯ มีมติเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM) ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้การจ่ายเงินปันผลต้องสะดุดลง จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราเดิมที่ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยจะแจ้งวันกำหนดและรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่าง (Record Date) และวันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ทราบอีกครั้ง