JWD เตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ E-AGM 3 ส.ค.นี้

Back22 กรกฎาคม 2563

จากสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ที่ยังไม่เป็นปกติและจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ‘ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา’ ผู้บริหาร บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD มีความห่วงใยความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บอร์ดบริษัทฯ จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ E-AGM ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 3 ส.ค.นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. โดยจะใช้ห้องประชุมชั้น 6 ภายในอาคาร JWD Store it! สยาม เป็นสถานที่จัดการการประชุมครั้งนี้ งานนี้ถือเป็นการประเดิมใช้งาน JWD Co-Working Space เป็นครั้งแรก หลังจากลงทุนตกแต่งพื้นที่ชั้นบนสุดของอาคารเพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าว