ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 สิงหาคม 2560 (12:05)

ชื่อย่อหุ้น: JWD สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 10.40 ปริมาณซื้อขาย: 4,945,600
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +0.97
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.30 - 10.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.10 - 10.50
Chart Type