ปรับปรุงเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2564 (16:38)

ชื่อย่อหุ้น: JWD สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 15.80 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 6.00 - 17.00
Chart Type