ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 เมษายน 2560 (10:05)

ชื่อย่อหุ้น: JWD สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 8.95 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.10 - 20.50
Chart Type