ปรับปรุงเมื่อ: 29 กันยายน 2565 (11:32)

ชื่อย่อหุ้น: JWD สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 17.50 ปริมาณซื้อขาย: 542,700
เปลี่ยนแปลง: +0.40 % เปลี่ยนแปลง: +2.34
ช่วงราคาระหว่างวัน: 17.30 - 17.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.50 - 24.40
Chart Type